logo Lespin
Agencja ochrony mienia

Nowoczesne systemy ochrony Active Guard, zabezpieczanie imprez masowych, a także doradztwo w zakresie tworzenia indywidualnego systemu ochrony danego obiektu, wyposażenia w sprzęt wizyjny.

Agencja ochrona mienia i osób była pierwszym obszarem usług „Spółdzielni - DOZÓR MIENIA” [1951 r.], z której marka LESPIN się wywodzi, i do dziś pozostaje jednym z najważniejszych segmentów usług spółki.

65 lat tradycji w sektorze ochrony mienia pozwoliło nam zbudować niepodważalne kompetencje i procedury, które gwarantują pełne bezpieczeństwo powierzonych obiektów, wartości pieniężnych oraz osób. Skutecznie maksymalizujemy bezpieczeństwo naszych Klientów.

W sektorze ochrony LESPIN pracuje zespół 250 przeszkolonych pracowników ochrony, w tym kwalifikowani pracownicy ochrony oraz specjalistyczna Grupa Interwencyjna Szybkiego Reagowania. Pracownicy ochrony wyposażeni są w niezbędny sprzęt zabezpieczenia technicznego, środki przymusu bezpośredniego oraz profesjonalne środki łączności.

Tak duży zespół pracowników ochrony oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają nam oferować kompleksowe i wysokiej jakości usługi z obszaru ochrony mienia i osób.

W zakres usług ochroniarskich wchodzi nie tylko strzeżenie obiektów, ale i działania prewencyjne, monitoring obiektów przemysłowych i prywatnych, nowoczesne systemy ochrony Active Guard, zabezpieczanie imprez masowych, a także doradztwo w zakresie tworzenia indywidualnego systemu ochrony danego obiektu, wyposażenia w sprzęt wizyjny, opracowywania skutecznych procedur bezpieczeństwa i instrukcji oraz szkolenia.

Agencja ochrony osób i mienia świadczy usługi ochroniarskie na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr: L 0104/00 z 22 lutego 2000 r.

Aktualnie strzeżemy obiekty dla ponad 150 podmiotów gospodarczych z regionu całej wielkopolski.

Wynajmując LESPIN do ochrony obiektów, konwojowania wartości pieniężnych, czy osób korzystasz z ulgi na PFRON!

Bogusław Kowalewicz
Koordynator  ds. Usług Ochrony

tel. +48 607 661 909
boguslaw.kowalewicz@lespin.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Lespin Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie, ul. Okrężna 19 b, 64-100 Leszno.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane do nas (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na korespondencję. Osoba fizyczna ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl