logo Lespin
Społeczna odpowiedzialność

Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz utrzymania czystości. Świadczymy te usługi największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie.

Filozofia społecznej odpowiedzialności biznesu obecna jest w firmie od samego początku. Pro-pracownicze nastawienie, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, tworzenia dla nich warunków do samodzielnego wykonywania pracy i rozwoju zawodowego, nie zakończyło się wraz ze zmianą systemu gospodarczego Polski i transformacją ustrojową.

Nie złamało tej misji częsta i niekorzystna w ostatnich latach zmiana ustawodawstwa oraz stałe redukowanie wszystkich instrumentów wsparcia dla zakładów pracy chronionej ze strony państwa. LESPIN kontynuuje wieloletnią politykę zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju.

Niezależnie od realizowania misji spółki, wielokrotnie przez te wszystkie lata, na miarę aktualnych możliwości, LESPIN wspierał lokalne wydarzenia sportowe i kulturalne, stowarzyszenia, organizacje oraz wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne. Nigdy nie robiliśmy tego dla realizowania tylko celów marketingowych, wspieraliśmy je po cichu, z wewnętrznej potrzeby oraz przekonania, że pełnimy ważną rolę w leszczyńskim gospodarczym i społecznym środowisku.

 

Nasza firma angażuje się we wsparcie różnych obszarów życia społecznego. Realizujemy działania mające na celu pomoc szczególnie dzieciom niepełnosprawnym na płaszczyznach naukowej, sportowej, kulturalnej oraz charytatywnej. Wspieramy akcje : "Spichlerz dobroci", " Wyprawka szkolna", "Dzień dziecka", zawody pływackie ,zawody Kick-Boxing. Od kilku lat wspieramy również organizowany przez LCB w Lesznie konkurs : " Pomysł na biznes" .

 

...

 

 Pomagamy i dziękujemy 

Na sportowo...

Sekretariat

tel. +48 65 529 55 44
fax +48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Lespin Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie, ul. Okrężna 19 b, 64-100 Leszno.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane do nas (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na korespondencję. Osoba fizyczna ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl