logo Lespin
Misja

Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz utrzymania czystości. Świadczymy te usługi największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie.

Misją LESPIN jest zrównoważony rozwój oraz tworzenie środowiska i miejsc pracy, przyjaznych także dla osób niepełnosprawnych. Misja realizowana jest poprzez pragmatyczną analizę nisz rynkowych, elastyczną dywersyfikację zakresu usług i reinwestycje kapitału nakierowane na doskonalenie kompetencji w obecnych oraz nowych obszarach działalności.

LESPIN jest wiarygodną, rzetelną i profesjonalną firmą zapewniającą dla swoich KLIENTÓW produkty i usługi najwyższej jakości, a głównymi wyznacznikami w działaniu ORGANIZACJI są: jakość i kompetencje w zakresie usług ochrony, sprzątania, pralnictwa, wynajmu nieruchomości, wynajmu pracowników, usług konfekcjonowania specjalistycznego.

Wizja

„Być praktycznym dowodem i wzorem na możliwość oraz skuteczność realizowania filozofii społecznej odpowiedzialności biznesu w każdych warunkach gospodarczych, zwłaszcza gospodarki rynkowej”.

 

Sekretariat

tel. +48 65 529 55 44
fax +48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Lespin Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie, ul. Okrężna 19 b, 64-100 Leszno.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane do nas (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na korespondencję. Osoba fizyczna ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl