logo Lespin
Historia

Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz utrzymania czystości. Świadczymy te usługi największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie.

Spółdzielnia Pracy „Dozór Mienia”, zarejestrowana została 12 stycznia 1951 roku, na fali powojennych procesów upaństwawiania gospodarki i uspołeczniania środków produkcji. Spółdzielnia dała początek marce, która przez kolejne dekady stała się ważnym elementem gospodarczego krajobrazu regionu leszczyńskiego, zatrudniając w szczytowym okresie ponad 1700 osób.

W latach 50-tych i 60-tych Spółdzielnia skupiała się przede wszystkim na rozwoju działalności ochroniarskiej związanej z szeroko pojętym dozorem mienia. W latach 70-tych i 80-tych podjęto próby uruchomienia produkcji na tzw. zamówienia rządowe oraz rozwój wszelkiego rodzaju usług, w tym usługi sprzątania, czyszczenia okien, maglowania, introligatorskie, dziewiarskie, repasacji pończoch i szycia usługowego.

99Przełom roku 1989 w Polsce przyniósł nowe wyzwania i możliwości, które Spółdzielnia dobrze wykorzystała. Inwestycje w park maszynowy pozwoliły rozszerzyć produkcję dziewiarską. Rozpoczęto szycie piżam, podomek, płaszczy kąpielowych, bielizny osobistej oraz odzieży sportowej. W 1993 zakupiono specjalistyczną linię do produkcji krawatów, szytych na zlecenie czołowych europejskich marek. Rocznie produkowano wówczas prawie milion krawatów.

W 1997 roku, Spółdzielnia przekształciła się w spółkę prawa handlowego prowadząc od tego momentu działalność pod nazwą LESPIN Sp. z o.o. Poczyniono wówczas inwestycje, które otworzyły firmie drogę do współpracy z czołowym europejskim producentem ortez ortopedycznych oraz elementów osprzętu rehabilitacyjnego.

W kolejnych latach LESPIN rozszerzał zakres działalności tworząc agencję zatrudnienia, wyspecjalizowane zespoły do kontroli i windykacji biletów w komunikacji zbiorowej oraz audytowania i przyznawania budynkom certyfikatów energetycznych.

Ostatnie lata to z kolei inwestycje w sektor pralnictwa i nieruchomości. W 2015 roku uruchomiono jedyną w Lesznie i okolicy pralnię przemysłową, a w roku 2016 – jubileuszowym roku 65-lecia marki na rynku - oddano do użytku nowoczesny biurowiec. Kolejny biurowiec oddany zostanie w 2018 roku, czyniąc z LESPIN jednego z największych w Lesznie dostawcy biur na wynajem.

Spółka zachowuje status zakładu pracy chronionej, realizując misję zrównoważonego rozwoju.

Sekretariat

tel. +48 65 529 55 44
fax +48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Lespin Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie, ul. Okrężna 19 b, 64-100 Leszno.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane do nas (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na korespondencję. Osoba fizyczna ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl