logo Lespin
Lespin

Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie usług ochrony mienia i osób oraz utrzymania czystości. Świadczymy te usługi największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie.

LESPIN to przede wszystkim marka z 65-letnią tradycją w zakresie usług ochrony mienia i osób, głównego - obok utrzymania czystości - segmentu usług spółki.

Początek marce dała Spółdzielnia Pracy „Dozór Mienia”, zarejestrowana 12 stycznia 1951 roku, której podstawowym obszarem działania było strzeżenie mienia i osób. W kolejnych latach zakres świadczonych usług wielokrotnie rozszerzono potwierdzając historyczną, i aktualną również dziś, zdolność spółki do dalekowzrocznych inwestycji, skutecznej dywersyfikacji działalności o nowe usługi i szybkiego rozwijania nowych kompetencji. Więcej o historii.

Dziś działalność spółki, która od 1997 roku funkcjonuje pod nazwą LESPIN Sp. z o.o. skupia się na sześciu segmentach usług:

  • agencja ochrony mienia i osób
  • utrzymanie czystości i porządku
  • szycie usługowe na powierzonych materiałach [konfekcja specjalistyczna]
  • pralnictwo
  • pośrednictwo pracy [agencja zatrudnienia]
  • wynajem biur w Lesznie [nieruchomości].

Jesteśmy regionalnym liderem w zakresie usług ochroniarskich oraz utrzymania czystości, świadcząc te usługi największym firmom przemysłowo-usługowym w regionie. Kluczową częścią naszej działalności są także usługi szycia na materiałach powierzonych, realizowane w najnowocześniejszej szwalni w regionie.

Wysoce specjalistyczna i zaawansowana technologicznie odzież ochronna i rehabilitacyjna [ortezy] trafia do Klientów z całej Europy, a nawet odległej Azji. W portfolio Klientów spółki z obszaru konfekcji damskiej znajdują się ponadto globalne marki odzieżowe.

Zatrudniając 600 osób, pozostajemy jednym z najbardziej znaczących podmiotów gospodarczych w Lesznie i całym regionie. Kontynuujemy przy tym najważniejszą misję społeczną zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich szkolenia oraz tworzenia środowiska pracy umożliwiającego im samodzielne wykonywania pracy. Status zakładu pracy chronionej oznacza dla Klientów LESPIN możliwość skorzystania z ulg na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Film...

 

Sekretariat

tel. +48 65 529 55 44
fax +48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Lespin Sp. z o.o., z siedzibą w Lesznie, ul. Okrężna 19 b, 64-100 Leszno.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane do nas (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na korespondencję. Osoba fizyczna ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

j

Lespin Sp. z o. o.

tel./fax +48 65 529 55 44
+48 65 529 49 87

e-mail: info@lespin.pl